’’

BT - - PRISEN FOR SUCCES - Per­nil­le blu­me

Jeg ny­der mit liv, som det er nu, hvor der og­så er plads til an­dre ting end svøm­nin­gen. Men jeg er og­så klar over, at jeg ik­ke skal stå som 30- årig og sta­dig ha­ve det her liv Shan­non Rol­la­son fra det na­tio­na­le træ­nings­cen­ter over Sky­pe og for­kla­re­de det psy­ki­ske pres, hun hav- de lagt på sig selv. Den nye træ­ner var me­get for­stå­en­de og bad Blu­me kom­me op og træ­ne i bas­si­net og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.