Pri­sen for suc­ces

BT - - PRISEN FOR SUCCES -

EN LANG RÆK­KE

eli­te­folk le­ver og ån­der for de­res sport i jag­ten på me­dal­jer. Det be­ty­der of­re og af­kald i pri­vat­li­vet. I en mi­ni- se­rie mø­der vi bad­min­ton­spil­le­ren Vik­tor Axel­sen, svøm­me­ren Per­nil­le Blu­me og at­le­tik- udø­ve­ren Kri­stof­fer Ha­ri, der for­tæl­ler, hvor­dan en hver­dag ser ud, når man er ung eli­tei­dræts­u­dø­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.