Kon­tra­ma­ski­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BOXER HERRELIGAEN ind­led­ning, hvor GOGer­ne blæ­ste til an­greb. Gæ­ster­ne hav­de svært ved at kom­me på plads i for­sva­ret, hvil­ket re­sul­te­re­de i en stri­be kon­tra­scor­in­ger. Til gen­gæld hav­de Jes- per Jen­sens trop­per ik­ke de store pro­ble­mer med at sco­re i den an­den en­de. Aal­borgs nor­ske lands­holds­spil­ler San­der Sa­go­sen var fl yven­de og ham­re­de syv scor­in­ger i kas­sen ale­ne i før­ste halv­leg.

Det var dog GOG, der kun­ne gå til pau­se 14- 13 eft er en før­ste halv­leg med mas­ser af fl ot­te scor­in­ger og få tek­ni­ske fejl.

Jævn­byr­dig­he­den mel­lem de to hold fort­sat­te eft er pau­sen, hvor GOGs Mi­nik Da­hl Høgh og Aal­borgs San­der Sa­go­sen hav­de stor suc­ces fra di­stan­cen.

Gæ­ster­ne hav­de et lil­le over­tag på må­l­tav­len, men de hårdt kæm­pen­de GOGe­re var al­drig læn­ge­re væk end et par mål. Hjem­me­hol­det fi k ud­lig­net ved stil­lin­gen 21- 21, men kort eft er øge­de gæ­ster­ne igen fø­rin­gen til et par mål.

I en hek­tisk slut­fa­se for­søg­te GOG des­pe­rat at ind­hen­te Aal­borg, men gæ­ster­nes sven­ske må­l­mand An­dreas Pa­li­cka hev et par vig­ti­ge red­nin­ger op af lom­men, så Aal­borg end­te med at vin­de kam­pen 28- 25.

Med sej­ren over­ha­ler Aal­borg GOG i ta­bel­len. Her lig­ger nord­jy­der­ne nu num­mer to med 10 po­int, men GOG lig­ger num­mer fi re med ni po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.