DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AM. FOD­BOLD NFL, KL. 02: 30 ( NAT TIL MANDAG) NY GI­ANTS VIN­DER MED SYV PO­INT EL­LER ME­RE

Mi­a­mi Dolp­hins har vist træ­ne­ren Joe Phil­bin dø­ren, og hol­dets le­del­se har mid­ler­ti­digt over­dra­get tøj­ler­ne til Dan Camp­bell.

Dan Camp­bell spil­le­de ti sæ­so­ner som tight end i NFL, og han var kendt som en ben­hård fi gh­ter.

Det er den men­ta­li­tet, Camp­bell nu skal pu­ste ind i de slu­kø­re­de del­fi ner, og Bets­a­fe me­ner, at Mi­a­mi- le­del­sen har sat den rig­ti­ge mand på op­ga­ven.

Book­ma­ke­ren be­ta­ler blot pen­ge­ne 2,25 gan­ge igen, hvis Camp­bell sta­dig er ved Dolp­hins- ro­ret til før­ste kamp i næ­ste sæ­son.

» Dan Camp­bell skal først og frem­mest løft e Tan­ne­hills præ­sta­tio­ner, og så skal han ha­ve for­sva­ret til at gen­fi nde sin fi gh­ter­vil­je, men så ser vi det langt fra som umu­ligt, at han be­hol­der job­bet, « si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.