3,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get mær­ke­ligt odds på ude­sej­ren i den­ne kamp. Brøns­højs nedryk­ke­re har skuff et i den­ne sæ­son, men har sta­dig mas­ser af kva­li­tet i hol­det, og er i hvert fald et på pa­pi­ret bed­re hold end Avar­ta. Vær­ter­ne har oveni Mal­lik Con­rad­sen og Emil Thom­sen i ka­ran­tæ­ne, hvor spe­ci­elt først­nævn­te er svær at und­væ­re for Rø­d­ov­re- klub­ben. Godt nok har Avar­ta ik­ke tabt på eget græs i den­ne sæ­son, men nor­malt be­ty der hjem­me­ba­nen ik­ke ret me­get i 2. di­vi­sion, og når man tæn­ker på, at Brøns­høj stod i 1,60 i den om­vend­te kamp, vir­ker 2- tal­let me­get fl ot be­talt.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.