1,92

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

New York Gi­ants har le­ve­ret en for­nuft ig start på sæ­so­nen. Selv om man kun har vun­det to af de før­ste fi re kam­pe, har man væ­ret godt med og­så i de to kam­pe, man har tabt, og quar­ter­ba­ck Eli Man­ning ser bed­re ud end læn­ge. San Fran­ci­sco 49’ ers kan til gen­gæld ik­ke rig­tigt få tin­ge­ne til at fun­ge­re, og da slet ik­ke på ude­ba­ne, hvor man har af­gi­vet 47 og 43 po­int i de to før­ste kam­pe. Det hæn­ger sam­men med, at man før sæ­so­nen mi­ste­de fl ere pro­fi ler og at hol­dets Co­lin Ka­e­per­ni­ck er langt fra tid­li­ge­re ti­ders ni­veau. Lig­ner en klar Gi­ants- sejr.

Od­dset er fun­det hos Unibet ( asi­an - 6,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.