2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­mark im­po­ne­rer ik­ke off en­sivt for ti­den, og spørgs­må­let er, hvad mo­ti­va­tio­nen er for den­ne ven­skabs­kamp, for man er gi­vet­vis me­re in­ter­es­se­ret i hvad der sker i Je­re­van end i at slå det fran­ske mand­skab. Det fran­ske hold vi­ste høj klas­se, da de knu­ste Ar­me­ni­en tors­dag, og i den om­vend­te kamp i St. Etien­ne var Dan­mark da hel­ler i nær­he­den af blot at få uaf­gjort. Selv­føl­ge­lig er spørgs­må­let, hvor me­get Frankrig går op i kam­pen, men li­ge nu vir­ker der til at væ­re så til­pas stor af­stand fra Dan­mark til de bed­ste hold i Eu­ro­pa, at 2- tal­let spil­les.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.