PANELET

BT - - DEBAT -

NI­KO­LAJ VIL­LUM­SEN Det er me­get svært at tro på de in­for­ma­tio­ner, der kom­mer. Men jeg ser an­gre­bet som kul­mi­na­tio­nen på en voldskampag­ne mod det pro­kur­di­ske par­ti HDP. 400 af de­res par­ti­kon­to­rer er for­in­den ble­vet an­gre­bet, uden at de tyr­ki­ske myn­dig­he­der har gre­bet ind.

Uden­rigs­ord­fø­rer, En­heds­li­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.