Kon­kre­tisér re­form­kri­tik

BT - - DEBAT -

’ Lange sko­le­da­ge’ er ik­ke i sig selv et pro­blem. Men lange sko­le­da­ge kan væ­re et pro­blem, hvis uge­ske­ma­et er skævt og ska­ber nog­le ek­stra­or­di­nært lange da­ge; el­ler hvis da­gen ik­ke bli­ver afb rudt af ak­ti­ve el­ler kre­a­ti­ve ån­de­hul­ler; el­ler hvis sko­ler­ne ik­ke res­sour­ce­mæs­sigt pri­o­ri­te­rer de lek­tieca­fe­er, der ty­pisk lig­ger sidst på da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.