Jour­na­list over­fal­det på am­bas­sa­de i København

BT - - NYHEDER -

PAR­LA­MENTSVALG sa­den. Jeg er ked af he­le epi­so­den, og jeg un­drer mig over, at jeg ik­ke har hørt no­get fra am­bas­sa­dø­ren, « si­ger Ünsal Tu­ran. Cen­sur og fy­ring Ünsal Tu­ran skrev eft er­føl­gen­de en ar­ti­kel om over­fal­det, men fi k besked fra sin tyr­ki­ske re­dak­tør om, at hi­sto­ri­en ik­ke vil­le bli­ve ud­gi­vet. Hi­sto­ri­en end­te dog al­li­ge­vel i de tyr­ki­ske me­di­er, for­di fl ere jour­na­li­ster, der li­ge­le­des hav­de be­fun­det sig på am­bas­sa­den, hav­de over­væ­ret epi­so­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.