Ol­sens suc­ce­ser

BT - - EM- KVALIFIKATION -

VM 2002 Syd­korea og Ja­pan

Mor­ten Ol­sens før­ste og vel nok mest suc­ces­ri­ge kva­li­fi ka­tion no­gen­sin­de. I en pul­je, hvor Tjek­ki­et var de stør­ste kon­kur­ren­ter, gik Dan­mark ube­sej­ret igen­nem. Trum­fen blev sat i sid­ste hjem­me­kamp, hvor Island for­an en fyldt Par­ken blev pryg­let 6- 0.

EM 2004 Portu­gal

Det holdt hårdt, men til gen­gæld bød kva­li­fi ka­tio­nen på nog­le af de mest min­de­vær­di­ge kva­li­fi ka­tions­op­gør i ny­e­re tid. En 5- 2- sejr ude over Ru­mæ­ni­en og en 1- 0- tri­umf i na­bo­fejden mod Nor­ge var med til at sik­re før­ste­plad­sen blot et en­kelt po­int for­an de nær­me­ste for­føl­ge­re.

VM 2010 Sydafrika

Hu­sker du Ni­ck­las Bendt­ners scor­ing i 1- 1- kam­pen mod Portu­gal? Den, hvor han ta­ger bol­den ned med bry­stet, og i sam­me be­væ­gel­se knal­der den op i net­ta­get. El­ler hvad med Jakob Poul­sens for­lø­sen­de langskud mod Sve­ri­ge? Det tror vi nok. Må­le­ne var af­gø­ren­de for, at Dan­mark slut­te­de øverst i dø­de­ns pul­je og kva­li­fi ce­re­de sig til VM i Sydafrika.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.