ET FIASKOAFTEN

BT - - EM- KVALIFIKATION -

MANDAG 12. OK­TO­BER 2015

Kas­per Sch­mei­chel hav­de en skidt af­ten i det dan­ske mål og vi­ste sam­men med Lars Ja­cob­sen, Da­ni­el Ag­ger, Si­mon Kjær, Chri­sti­an Erik­sen og re­sten af det dan­ske lands­hold, at man pt. ik­ke er god nok til at skul­le med til EM. Erik Svi­at­chen­ko tænd­te dog et lil­le lys i mør­ket, da han end­te den dan­ske må­ltør­ke på 363 mi­nut­ter og score­de til 1- 2. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.