Dansk ve­te­ran slog jer­n­kvin­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VI KEN­DER CA­MIL­LA

Pe­der­sen. Kvin­den, der rej­ste sig fra ko­ma ef­ter et liv­stru­en­de styrt og si­den vandt VM i tri­at­lon. Det gav hen­de tit­len som ’ Årets Sport­s­navn’ og vin­der af BTs Guld. Men hun er ik­ke den ene­ste dan­ske jer­n­kvin­de. 32- åri­ge Mi­chel­le Vester­by slut­te­de i går mor­ges som num­mer fi­re ved VM i Iron­man på Hawaii i ti­den 9 ti­mer, 18 mi­nut­ter og 50 se­kun­der for de knap fi­re ki­lo­me­ter svøm­ning, 180 ki­lo­me­ter cykling og 42,195 ki­lo­me­ter løb. Ca­mil­la Pe­der­sen end­te på en flot ot­ten­de­plads.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.