Næst­ved- tip­per ny mand i front

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den fem­te run­de af DM i Tips kræ­ve­de spe­ci­el­le ev­ner hos tip­per­ne, da det var de me­re ukend­te hold fra League One og League Two, som hav­de ind­ta­get Tips13- kupo­nen.

Det be­tød og­så en ny mand i front. Es­b­jer­gen­se­ren Flem­m­ing B. Lauridsen har el­lers ført kon­kur­ren­cen læn­ge, men han blev stødt fra tro­nen i den­ne uge af Ste­en V. Chri­sten­sen fra Næst­ved, som med 54 rig­ti­ge nu er ene mand i front af DM i Tips.

Sel­ve kupo­nen vi­ste sig og­så gan­ske svær at for­ud­si­ge. Så­le­des var der blot en en­kelt ræk­ke med 13 rig­ti­ge, hvil­ket alt­så ud­lø­ste in­tet min­dre end én mil­li­on kro­ner til den dyg­ti­ge tip­per – hvor spe­ci­elt Barns­leys ne­der­lag til Crewe kom bag på tip­per­ne.

Der er nu tre uger tilbage af kon­kur­ren­cen, og den nye dan­marks­me­ster kå­res 31. ok­to­ber.

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.