LANGSKUDDEDEN SIK­RE DEN FAVORABLE T 3,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45 UKRAI­NE VIN­DER KAM­PEN

Spa­ni­en er EM- klar eft er 4- 0 på hjem­me­ba­ne over Luxem­bourg, men der ven­ter et sid­ste, ube­ty de­ligt kapitel i form af en lang ude­ba­ne­tur til Ukrai­ne, hvor spa­ni­er­ne skift er 20 gra­der og sol ud med fem gra­der og regn. Næp­pe spe­ci­elt mo­ti­ve­ren­de for gæ­ster­ne, der i for­vej­en er mas­sivt ramt af ska­der og afb ud til op­gø­ret. Der­for un­drer det me­get, at de top­mo­ti­ve­re­de ukrai­ne­re ik­ke er gjort til fa­vo­rit­ter. Kun sejr er brug­bart, hvis man vil gø­re sig tan­ker om at gå for­bi Slovaki­et på an­den­plad­sen, så her er det ba­re med at nap­pe det vel­be­tal­te 1- tal.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.