1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45 LI­TAU­EN SCO­RER IK­KE I KAM­PEN

Eng­land rej­ser til Li­tau­en uden fl ere af de store ka­no­ner, men er al­li­ge­vel stor­fa­vo­rit­ter til at gø­re rent bord med ti sej­re ud af ti mu­li­ge i den­ne sid­ste kva­li­fi ka­tions­kamp. En dår­lig ba­ne i Vil­ni­us kan dog kom­pli­ce­re eng­læn­der­nes off en­si­ve mis­sion, mens man i de­fen­si­ven til gen­gæld bør væ­re helt over­leg­ne, nøj­ag­tigt som man har væ­ret i de sid­ste tre gan­ge, der al­le er endt med rent bur. I det om­vend­te op­gør vandt Eng­land med 4- 0 uden så me­get som én li­tau­isk af­slut­ning in­den­for ram­men, så prøv en nul­lert til Bal­ti­kum- hjem­me­hol­det.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.