2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM- KVA­LI­FI­KA­TION, KLOK­KEN 20: 45 SLOVE­NI­EN VIN­DER MED MINDST FI­RE MÅL

San Marino slog fuld­stæn­dig op i ba­nen i fre­da­gens ude­kamp mod Schweiz, hvor man le­ve­re­de en de­ci­de­ret pin­lig an­den halv­leg, hvor hjem­me­hol­det gik fra 1- 0 til 7- 0, blandt an­det eft er tre be­gå­e­de straff es­park af San Marino på søl­le 25 mi­nut­ter. Mi­ni­put­ter­ne er sjæl­dent mo­ti­ve­re­de på det­te tids­punkt af tur­ne­rin­gen, og Slove­ni­en bør væ­re ivri­ge eft er at fast­hol­de mo­men­tum til de to playoff - kam­pe, som ven­ter for­u­de. Det om­vend­te op­gør end­te med 6- 0 til Slove­ni­en, og lig­nen­de cif­re kan sag­tens kom­me på må­l­tav­len i aft enens op­gør.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.