DA­GENS LE­DER

BT - - DEBAT -

Ilør­dags modt­og Kro­a­tien 8.000 fl ere fl ygt­nin­ge. Næ­sten al­le er si­den rejst vi­de­re mod Tys­kland, og nog­le vil fi nde vej til Skan­di­navi­en. De prak­ti­ske ud­for­drin­ger som føl­ge af den kon­stan­te fl ygt­nin­ge­strøm be­gyn­der at gø­re ondt i Eu­ro­pa. I TYS­KLAND ER den fol­ke­li­ge op­bak­ning til kans­ler An­gela Mer­kels fl ygt­nin­ge­kurs fal­det til 39 pro­cent eft er rap­por­ter om for­nær­me­de fl ygt­nin­ges krav om bed­re for­hold på de ty­ske asyl­cen­tre. I SVE­RI­GE HAR den bor­ger­li­ge al­li­an­ce op­sagt De­cem­ber- af­ta­len, som skul­le hol­de det ind­van­drer­kri­ti­ske Sve­ri­ge­de­mo-kra­ter­na fra ind­fl ydel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.