Kvin­de­lig fun­det i Oden­se Havn

BT - - NYHEDER -

I går blev et kvin­de­lig fun­det ved Oden­se Mo­tor­bå­ds­klub, skri­ver Fyns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se. In­tet ty­der på, at der er ta­le om en for­bry­del­se. Ved avi­sens de­ad­li­ne hav­de Fyns Po­li­ti end­nu ik­ke iden­ti­fi­ce­ret kvin­den. De har ud­sendt et sig­na­le­ment: Hun er mel­lem 35 og 45 år og ca. 170 cm, al­min­de­lig til but­tet med mør­ke­blond hår, der er sat op med spæn­de i nak­ken. Hun var iført en grå­lig trø­je, en jak­ke med hæt­te og lyn­lås, mør­ke­blå cow­boy­buk­ser og kor­te bru­ne støv­ler med ly­se snø­rebånd. Har du op­lys­nin­ger i sa­gen, ring 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.