Ud­sat­te børn skal i skole­lejr

BT - - NYHEDER -

Der er så go­de resultater ved at sen­de ud­sat­te un­ge i som­mer­sko­le, at det i hø­je­re grad bør over­ve­jes og­så i sko­le­å­ret. Det er mel­din­gen fra for­mand for Skole­le­der­for­e­nin­gen i Claus Hjort­dal, ef­ter at nog­le kom­mu­ner er be­gyndt at sen­de fag­ligt el­ler so­ci­alt ud­for­dre­de ele­ver på tur-bo­læ­rings­for­løb. » Der er nog­le grup­per af ele­ver, som kan pro­fi­te­re af det her, og dem kan man gi­ve sær­li­ge til­bud en gang imel­lem, « si­ger han til Jyl­lands- Po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.