Skjern fi k dra­ma­tisk CL- sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LI­GE TIL ØLLET

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

| joko@ sporten. dk Skjerns Jes­per Da­hl blev hel­ten fi Cham­pi­nos League-op­gø­ret mod Me­ta­lurg Skopje. Det jy­ske mand­skab fort­sat­te de fl ot­te tak­ter i den fi ne­ste eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­ring på dra­ma­tisk vis, hvor man mød­te stærk mod­stand i form af ma­kedon­ske Me­ta­lurg.

Gæ­ster­ne kom da og­så bedst fra land og gik til pau­sen med en fø­ring på 10- 8. Skjern fi k dog ar­bej­det sig godt ind i op­gø­ret og eft er en fl ot an­den halv­leg blev sej­ren ha­let i land på dra­ma­tisk vis.

I al­ler­sid­ste se­kund fi k høj­re­fl øj­en Jes­per Da­hl mu­lig­he­den for at sik­re sej­ren for dan­sker­ne. Og han var sik­ker­he­den selv, da han ban­ke­de bol­den op i kryd­set til stor ju­bel for Skjern- mand­ska­bet, der der­med vandt 20- 19.

Med de to po­int fra gårs­da­gens sejr fø­rer Skjern nu grup­pe D og har et gan­ske for­nuft igt ud­gangs­punkt i hå­bet om at gå vi­de­re fra grup­pe­spil­let.

Men der er sta­dig lang vej, da der end­nu re­ste­rer seks run­der.

CHAMPIONS LEAGUE, GRUP­PE D

SKJERN HÅND­BOLD

HC

ME­TA­LURG

Pau­sestil­ling: 8- 10

20

19

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.