Ha­milt­on tæt på tit­len

Med fi re løb tilbage i sæ­so­nen lig­ner det end­nu en bri­tisk VM- tri­umf.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY MER­CE­DES- TRI­UMF

• Der kun­ne væ­re hældt en smu­le spæn­ding ind i kam­pen om ver­dens­mester­ska­bet, hvis ty­ske Ni­co Ros­berg hav­de slut­tet, som han star­te­de i det rus­si­ske grand prix i So­tji. Men al­le­re­de eft er ot­te om­gan­ge var det på grund af me­ka­ni­ske pro­ble­mer slut for Mer­ce­des- ty­ske­ren, der star­te­de i po­le po­si­tion, og så var vej­en i bog­sta­ve­lig­ste for­stand ba­net for team­kam­me­ra­ten Lewis Ha­milt­on. Han holdt sig uden pro­ble­mer i front re­sten af lø­bet og sik­re­de sig der­med de 25 po­int, der sen­der bri­ten af­gø­ren­de for­an i VM- stil­lin­gen.

Han har nu 302 VM- po­int, mens Se­ba­sti­an Vet­tel, der blev num­mer to for­an Ser­gio Pérez fra For­ce In­dia, og Ni­co Ros­berg føl­ger eft er med hen­holds­vis 236 og 229. Ha­milt­on kan der­med vin­de ver­dens­mester­ska­bet om to uger i USA. Ha­milt­ons sejr be­ty­der des­u­den, at Mer­ce­des al­le­re­de nu har vun­det kon­struk­tø­rer­nes VM.

Car­los Sainz, der lør­dag var ude for en vold­som ulyk­ke un­der træ­nin­gen, hav­de på im­po­ne­ren­de vis rejst sig fra ho­spi­tals­sen­gen og stil­le­de til start, men måt­te ud­gå.

Jo­han Lyng­holm

| jo­hp@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.