Det ek­stre­me har for go­de vil­kår

BT - - DEBAT -

Fo­to­gra­fen Da­ni­el Rye der­i­mod øn­ske­de at skil­dre krigsof­re­nes li­del­ser i Sy­ri­en, men kom ufri­vil­ligt til at styr­ke en be­væ­gel­se, der myr­de­de hans med­fan­ger og ud­sat­te ham for tor­tur. (...) Vi kan væ­re for­holds­vis sik­re på, at det ukend­te mil­li­onbe­løb, der blev brugt til at få løsladt Da­ni­el Rye, er gå­et til at fø­re krig og be­gå me­re ter­ror i Al­la­hs navn.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.