Met­te blev klogere for sent

BT - - DEBAT -

I fi re år har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne stæ­digt fast­holdt, at der ik­ke var råd til at bru­ge fl ere pen­ge på dag­pen­ge. Alt imens tu­sind­vis af dan­ske­re mi­ste­de de­res dag­pen­ge, og end­nu fl ere le­ve­de i kon­stant frygt. (...) Vi ken­der og­så al­le ud­tryk­ket, ’ al­le har lov at bli­ve klogere’. Man kan imid­ler­tid godt bli­ve det for sent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.