’’

BT - - NYHEDER - Pe­ter Schra­di­eck

Man frem­sæt­ter på­stan­de uden ske­len til, om der er no­gen do­ku­men­ta­tion

» Jeg får det næ­sten helt dår­ligt, « sag­de Ty­ge Tri­er un­der­vejs i sin pro­ce­du­re.

Men he­le sa­gen bygger, iføl­ge Me­ret­he Fær­chs ad­vo­kat Pe­ter Schra­di­eck på ‘ tan­ke­spin, kon­spira­tions­og kom­plot- te­o­ri­er’, der ik­ke har ‘ hold i vir­ke­lig­he­den’.

» Det er fri fan­ta­si. Der er ik­ke no­get at kom­me eft er. Al­le sten i sa­gen er ble­vet vendt, « sag­de Pe­ter Schra­di­eck, der slog ud med ar­me­ne og hen­vi­ste til byt­tens dom fra sid­ste år, hvor Me­ret­he Færch vandt.

» Ap­pel­lan­ten ( Ti­ne­ke Færch og Ty­ge Tri­er, red.) har ik­ke løft et be-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.