’ ’

BT - - PRIVATOKONOMI -

Langt stør­ste­delen af dan­sker­ne er fak­tisk over- el­ler un­der- for­sik­re­de

» Folk har kun fo­kus på det, når ska­den er sket. Men en god tom­mel­finger­re­gel er at kig­ge på for­sik­rin­ger­ne mini­mum hvert tred­je år, så de er op­da­te­re­de til ens a k t uel l e

be­hov. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.