Fle­re be­tjen­te ik­ke løs­nin­gen

BT - - NYHEDER -

Dan­ske ind­brud­sty­ve har på det nær­me­ste frit spil. Sid­ste år blev blot 6,7 pro­cent ud af 36.342 ind­brud­s­sa­ger opkla­ret. Po­li­ti­ker­ne, som de kom­po­li­ti­folk, men den op­skrift men­de uger skal for­hand­le et tror Lars Holm­berg, der er ny po­li­ti­for­lig på plads, disku­lek­tor i kri­mi­no­lo­gi på Køte­rer der­for hef­tigt, hvor­dan ben­havns Uni­ver­si­tet, ik­ke på.man kan hæ­ve opkla­rings­pro­cen­ten. Fra fle­re af Fol­ke» Man bli­ver nødt til at tin­gets par­ti­er ly­der det, at skil­le tin­ge­ne ad. Det der med løs­nin­gen er at an­sæt­te fle­re at si­ge, at vi skal ha­ve fle­re be­tjen­te, for­di vi skal ha­ve fle­re ind­brud opkla­ret, det er tvivl­s­omt. For hvis nu be­tjen­te­ne bli­ver brugt til at dæk­ke hul­ler i vagt­pla­ner, for­di man ik­ke kan få tin­ge­ne til at hæn­ge sam­men med det øge­de ter­r­or­be­red­skab, er det klart, at det ik­ke kom­mer til at på­vir­ke ind­brud­de­ne me­get, « si­ger Lars Holm­berg.

An­tal­let af ind­brud i Dan­mark da­ler, men det sam­me gør opkla­rings­pro­cen­ten. I 2011 blev 8,3 pro­cent af al­le an­meld­te ind­brud opkla­ret, mens det alt­så var 6,7 pro­cent i 2014.

Sam­ti­dig be­ret­ter fle­re po­li­ti­folk til Ber­ling­s­ke, at man­ge ind­brud­s­an­mel­del­ser bli­ver lagt di­rek­te i ’ det gør vi ik­ke no­get ved’- bun­ken på grund af res­sour­ce­man­gel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.