’’

BT - - NYHEDER - Jør­gen Jen­sen, for­mand for Ves­teg­nens Po­li­ti­for­e­ning

Det er no­get, man kan hol­de til i lidt tid. Men si­den ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar har det stort set væ­ret så­dan li­ge si­den

Sam­ti­dig er der fle­re we­e­kend­vag­ter – et par af dem er fri­da­ge, der er ble­vet ind­dra­get.

Og ind­dra­gel­sen kan iføl­ge Jør­gen Jen­sen ske med me­get kort tids var­sel.

» En be­tjent kan bli­ve kaldt på ar­bej­de fem mi­nut­ter in­den, be­tjen­tens vagt be­gyn-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.