3x

BT - - TV -

KÆR­LIG­HE­DENS SLØR I 1920’ er­ne si­ger over­klas­sepi­gen Kit­ty ja til læ­gen Wal­ters fri­e­ri, selv om hun ik­ke el­sker ham. Par­ret ud­sta­tio­ne­res i Shang­hai, og mens Wal­ter op­slu­ges af sit ar­bej­de, ind­le­der Kit­ty et for­hold til en en­gelsk stats­mand. THE WAY WAY BA­CK Dun­can er en kejtet knægt på 14, der skal hol­de fe­rie sam­men med sin mor og hen­des nye kæ­re­ste, Trent.

Kl. 22.30

Kl. 22.15

Na­o­mi Watts.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.