Sort på hvidt: Dår­lig­ste lands­hold si­den EM 1992

BT - - SPORTEN -

DAN­MARK HAR BLOT

få­et 12 po­int i ot­te kam­pe i kva­li­fi ka­tio­nen til EM i 2016, og spe­ci­elt de sid­ste tre kam­pe mod Albanien, Ar­me­ni­en og Portu­gal har skre­vet lands­hol­det ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne med den dår­lig­ste po­int­høst si­den ind­fø­rel­sen af tre po­int for en sejr for 23 år si­den.

Gen­nem­snit­ligt har Dan­mark i den­ne EM- kva­li­fi ka­tion blot hen­tet 1,5 po­int i hver kamp, og vi skal helt tilbage til 1993 for at fi nde et til­sva­ren­de lavt po­int­gen­nem­snit for et dansk lands­hold ved en kva­li­fi ka­tions­tur­ne­ring til EM el­ler VM.

Men reg­ner man må­l­for­skel­len med, er den nu­væ­ren­de EM- kva­li­fi ka­tion den dår­lig­ste, si­den man ind­før­te tre po­int for en sejr eft er EM i 1992.

Dan­mark var som re­ge­ren­de eu­ro­pa­me­ster stor­fa­vo­rit til at gå vi­de­re fra kva­li­fi ka­tions­grup­pen til VM i USA i 1994, men den sam­le­de po­int­høst blev på kun 18 po­int eft er 12 kam­pe, og det be­tød, at der ik­ke blev no­gen dansk del­ta­gel­se ved VM. Kva­li­fi ka­tions­grup­pen den­gang tal­te Spa­ni­en, Ir­land, Nor­dir­land, Li­tau­en, Let­land og Albanien og vil af de fl este sik­kert bli­ve hu­sket for ne­der­la­get til Spa­ni­en, den­gang Ba­kero bak­ke­de ind i Pe­ter Sch­mei­chel ved spa­ni­er­nes sej­rs­mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.