’’

BT - - SPORTEN -

Et el­ler an­det sted på vej­en mi­ste­de jeg mig selv, jo tæt­te­re jeg kom på drøm­men om Anfield. Jeg kun­ne ik­ke få mig selv til at si­ge til Roy el­ler fy­sio­en, at min ryg var smadret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.