’’

BT - - SPORTEN -

I bi­len hjem sad jeg med en fø­lel­se af, at jeg var an­svar­lig for det, der vil­le ske nu. Vi vid­ste al­le, hvad det næ­ste blev, og jeg ved ik­ke hvor­for, men jeg føl­te mig skyl­dig, som om det var mig, der hav­de ført kni­ven

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.