Bå­de Ni­el­sen og Eh­lers fi k po­int

BT - - SPORTEN -

DANSKEROPGØR

I tred­je pe­ri­o­de så Islan­ders ud til at ry­ge tilbage til nog­le af de dår­li­ge va­ner fra sid­ste sæ­son med ik­ke at spil­le 60 mi­nut­ters kon­cen­tre­ret is­ho­ck­ey, og Jets kom da og­så på 3- 2 halvvejs gen­nem tred­je pe­ri­o­de, in­den Josh Bailey med en as­sist fra Frans Ni­el­sen kun­ne slå sej­ren fast med en scor­ing i tomt mål 19 se­kun­der før tid. Ni­el­sen langt for­an Mens det var an­den kamp i træk, Ni­ko­laj Eh­lers blev no­te­ret for en as­sist, var det Frans Ni­el­sens før­ste po­int i den­ne sæ­son.

Sam­let set er Ni­el­sen dog langt for­an med 199 as­si­ster i si­ne 528 grund­spilskam­pe i NHL, men Eh­lers er kom­met godt i gang med NHL- kar­ri­e­ren og har alt­så to as­si­ster i tre kam­pe.

Den un­ge dan­sker jag­ter og­så sin før­ste scor­ing i NHL, og man kan be­stemt ik­ke be­skyl­de Eh­lers for at væ­re ban­ge for at af­slut­te. Ef­ter tre kam­pe er han no­te­ret for 13 skud på mål, hvil­ket ræk­ker til en delt tred­je­plads i NHL. Her er han i sel­skab med Mon­tre­als Max Pa­ci­o­ret­ty og kun over­gå­et af Tor­on­tos Na­zem Kadri og Chi­ca­gos Pa­tri­ck Ka­ne.

For de mor­gen­fri­ske var der end­nu et danskeropgør at ny­de i ver­dens bed­ste is­ho­ck­ey­liga, da Fre­de­rik Andersen og Ana­heim Ducks tog imod Jan­nik Hansen og Van­co­u­ver Ca­nucks kl. 04.00 dansk tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.