Holm- sprin­ter sat ud af spil­let ef­ter slemt styrt

BT - - SPORTEN -

HEADBANGER Tom Boo­nen ( Etixx- Qui­ck­Step) ri­si­ke­rer at sid­de ude i op til seks må­ne­der ef­ter sit vold­som­me styrt i Abu Dha­bi- lø­bet. Sprin­te­r­en fra Bel­gi­en, som kø­rer un­der den dan­ske sport­s­di­rek­tør Bri­an Holm, styr­te­de hårdt i as­fal­ten og slog ho­ve­d­et og bræk­ke­de en knog­le på an­den eta­pe af ør­ken­lø­bet.

Selv fryg­ter han ik­ke, at uhel­det kom­mer til at ko­ste ret me­get tid af cyk­len.

» Dok­to­rer­ne ta­ler om en pau­se på op til seks må­ne­der, men det fø­les me­re som en må­ned. Det er om­trent den tid, som det ta­ger et brud at he­le. De er især ban­ge for mit ho­ved, men når jeg kom­mer tilbage til Bel­gi­en, bli­ver jeg un­der­søgt grun­digt end­nu en gang, « si­ger Tom Boo­nen til Sporza. An­det slem­me styrt Det er Tom Boo­nens an­det vold­som­me styrt i år. Han slog sig og­så hårdt i Pa­ris- Ni­ce og mis­se­de som føl­ge der­af for­års­klas­si­ker­ne. Hvis Tom Boo­nen må hol­de pau­se i et halvt år, mis­ser han sand­syn­lig­vis for­års­klas­si­ker­ne end­nu en gang.

Tom Boo­nen har blandt an­det vun­det seks etaper i Tour de Fran­ce, og i 2005 blev bel­gi­e­ren ver­dens­me­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.