2,40

BT - - SPORTEN -

Be­ty dnings­løs kamp i So­fi a, som bør ka­ste mål af sig. Bul­ga­ri­en har skuff et i kva­li­fi ka­tio­nen, og man har blandt an­det luk­ket mål ind hjem­me imod Mal­ta og i den om­vend­te kamp I Aserbajdsjan. Oveni har man store må­l­mand­spro­ble­mer til den­ne kamp med de to første­valg ude med ska­der, så Bozhi­dar Mi­trev fra She­riff Tir­a­spol vog­ter må­let. Gæ­ster­ne fra Aserbajdsjan spil­le­de frisk til se­ne­st mod Ita­li­en og fi k da og­så sco­ret, men de­fen­si­ven er ik­ke pra­gen­de og i øv­rigt har den vig­ti­ge for­sva­rer Ba­davi Gu­sey­nov ka­ran­tæ­ne. Flot odds på beg­ge hold sco­rer.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.