2,87

BT - - SPORTEN -

Ho­bro hvi­le­de man­ge nor­ma­le star­te­re i den se­ne­ste po­kal­kamp mod Vej­le, og med tan­ke på hol­dets kva­ler i bun­den af Su­per­liga­en må man for­ven­te, at ch­eft ræ­ner Jo­nas Dal nok en­gang sæt­ter li­den til de spil­le­re, der får knap så me­get spil­le­tid i lan­dets bed­ste ræk­ke. Det bør tip­pe fa­vo­rit­vær­dig­he­den over til Roskil­de, som kom­mer med hund­re­de­vis af Su­per­liga­kam­pe i trup­pen i form af en bun­d­ru­ti­ne­ret stam­me af spil­le­re, som har vist ud­mær­ke­de tak­ter i 1. di­vi­sion ind­til vi­de­re. På den bag­grund er od­dset fl ot på hjem­me­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.