Hvor­dan fi k ar­bej­de­re magt i Dan­mark?

BT - - DEBAT -

For 150 år si­den be­gynd­te en kamp, der for­an­dre­de Dan­mark for al­tid. Dan­ske ar­bej­de­re sam­le­de sig og kræ­ve­de hø­je­re løn og po­li­tisk magt. Her får du for­tæl­lin­gen om, hvor­dan ar­bej­der­ne, med Thor­vald Stau­ning i spid­sen, kæm­pe­de for po­li­tisk magt i før­ste halv­del af 1900- tal­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.