FHOPPER TIL

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 14. OK­TO­BER 2015 Eu­ro­pe of Li­ber­ties and De­mo­cra­cy, Meld og søster­fon­den Fo­un­da­tion for a Eu­ro­pe of Li­ber­ties and De­mo­cra­cy, kal­det Feld.

Det af­vi­ste hun, da hun ik­ke hav­de del­ta­get i et ene­ste mø­de i fon­de­ne og ik­ke vid­ste, at hun var med­lem af dem. Hand­le­de i til­lid » Ef­ter­føl­gen­de måt­te jeg kon­sta­te­re, at jeg ved min ind­træ­del­se i Eu­ro­pa Par­la­men­tet i juli må­ned 2014 al­li­ge­vel må ha­ve un­der­skre­vet et med­lem­skab af Meld og Feld. Som ny par­la­men­ta­ri­ker un­der­skrev jeg i juli 2014 så man­ge for­skel­li­ge er­klæ-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.