EDE MH17 NED

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 14. OK­TO­BER 2015 MH17 AFVIGER FRA RU­TEN På grund af dår­ligt vejr får MH17 til­la­del­se til at fly­ve lidt nord for den plan­lag­te ru­te, L980. På kor­tet ses ud­over fly­et fra Ma­lay­sia Air­li­nes, der styr­te­de ned, og­så fly fra Singapore Air­li­nes, Air In­dia og det ki­ne­si­ske EVA Air.

PO­LEN

UKRAI­NE

UKRAI­NE

RUSLAND

Kiev MIS­SILET AFFYRES Mis­silet, der end­te med at ko­ste næ­sten 300 men­ne­sker li­vet, blev af­fy­ret fra en om­rå­de på 320 kva­drat­ki­lo­me­ter. Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen har ik­ke kun­net kom­me af­fy­rings­ste­det nær­me­re.

RUSLAND

le fra det øst­li­ge ukrai­ne til Hol­land, hvor man har præ­cis ske­te, da den for­re­ste del af fly­et blev knust uce­re­de mis­sil 17. juli 2014. FO­TO: REU­TERS • År­sa­gen til styr­tet var, at et spræng­ho­ved de­to­ne­re­de tæt på fly­ets ven­stre si­de ud for co­ck­pit­tet. Det­te før til, at hund­red­vis af hø­je­ner­gi- ob­jek­ter knu­ste den for­re­ste del af fly­et. FO­TO: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.