’’

BT - - KULTUR - Jør­gen Ol­sen

Dét, der er med til at gø­re Cliff Ri­chard så fan­ta­stisk, er hans pro­fes­sio­na­lis­me. Han er en su­per pro­fes­sio­nel en­gelsk gent­le­man

» Dét, der er med til at gø­re Cliff Ri­chard så fan­ta­stisk, er hans pro­fes­sio­na­lis­me. Han er en su­per pro­fes­sio­nel en­gelsk gent­le­man. Og så har han jo og­så be­holdt den der fan­ta­sti­ske sangstem­me. Han har fl ere gan­ge selv un­der­stre­get, at der uden El­vis ik­ke ha­ve væ­ret en Cliff . Men jeg vil så til gen­gæld si­ge: uden Cliff hav­de der ik­ke væ­ret no­gen Be­at­les. De lær­te ik­ke ale­ne me­get af mu­sik­ken. Men og­så he­le sti­len og ele­gan­cen hos Cliff og The Sha­dows smit­te­de af og in­spi­re­re­de. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.