Bos­ni­en

BT - - SPORTEN -

Er sta­dig en lil­le­put­na­tion i man­ges øre, men et hur­tigt kig ned over trup­pen af­slø­rer, at det bos­ni­ske hold rum­mer stor kva­li­tet. Off en­sivt er den no­to­ri­ske målsco­rer, Edin Dze­ko, ga­rant for mål, og han er glim­ren­de as­si­ste­ret af en kre­a­tiv be­ga­vel­se som Mira­lem Pja­nic. Hol­det har dog haft svært ved at leve op til den over­ra­sken­de VM- kva­li­fi ka­tion sid­ste år. Bos­ni­ens svag­hed har i kva­li­fi ka­tio­nen væ­ret for­sva­ret, der selv­om Chel­seas As­mir Be­g­ovic age­rer sid­ste skan­se, har væ­ret alt for nem at gen­nem­hul­le. Kan Ni­ck­las Bend­ter gen­fi nde sin skarp­hed, er Bos­ni­en be­stemt til at ta­le med. Stjer­ner: Edin Dze­ko ( AS Ro­ma - fo­to) Mira­lem Pja­nic ( AS Ro­ma) As­mir Be­g­ovic ( Chel­sea)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.