Sve­ri­ge

BT - - SPORTEN -

Mar­ke­ting­fol­ke­ne i DBU vil uden Untvivl klap­pe i de­res små hæn­der, hvis Dan­mark søn­dag træk­ker vo­res sven­ske na­bo­er op af hat­ten. Om den sport­s­li­ge sek­tor gør det sam­me, er me­re tvivl­s­omt, og det er der én alt­over­skyg­gen­de grund til. Zla­tan Ibra­him­ovic er trods sin frem­skred­ne al­der sta­dig en spil­ler på hø­je­ste ni­veau. Hans ot­te mål i 10 kam­pe er det fak­tu­el­le be­vis på hans be­ty dning for sven­sker­ne, men bå­de spil­le­mæs­sigt og men­talt er Sve­ri­ge og­så et helt an­det hold, når an­fø­re­ren er med. For­u­den Zla­tan er det svært at få øje på spil­le­re, Dan­mark de­ci­de­ret bør fryg­te. Stjer­ner: Zla­tan Ibra­him­ovic ( Pa­ris SG - fo­to) Kim Käll­ström ( Grasshop­per) Jo­hn Gu­i­det­ti ( Cel­ta Vi­go)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.