Un­garn

BT - - SPORTEN -

Un­ga­rer­ne lå læn­ge til at ta­ge plad­sen som bed­ste tre­er, ind­til Tyr­ki­et plud­se­lig fi k uven­tet hjælp af Ka­sak­h­stan, og der­med over­ha­le­de dem in­den om. De har selvsagt spil­let en yderst sta­bil EM- kva­li­fi ka­tion, hvor de især har væ­ret stær­ke hjem­me. I må­let vog­ter man­den med fod­bol­dens grim­me­ste træ­nings­buk­ser, Ga­bor Kira­ly, fort­sat. På mid­ten svin­ger Zol­tan Ge­ra takt­stok­ken, mens Ba­la­zs Dzs­udzsak står for tem­po og kre­a­ti­vi­tet, og Kriszti­an Ne­meth la­ver må­le­ne i bok­sen. Det er so­lidt, men ik­ke skræm­men­de. Dan­mark bør ha­ve fi ne chan­cer mod et mid­del­må­digt un­garsk mand­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.