Jo­nas Dal ny træ­ner i Es­b­jerg

BT - - SPORTEN - SCENESKIFT FAKTA OM JO­NAS DAL

ONS­DAG 14. OK­TO­BER 2015 FØDT: UNGDOMSTRÆNER alt­så fal­det på Jo­nas Dal.

Jo­nas Dal før­te Ho­bro op i Su­per­liga­en før 2013/ 2014- sæ­so­nen og præ­ste­re­de en ræk­ke im­po­ne­ren­de resultater i de­but- sæ­so­nen. Ho­bro vandt over Brøndby tre gan­ge med den im­po­ne­ren­de målsco­re 6- 0, og nord­jy­der­ne yd­my­ge­de og­så FC København med 3- 0 i Par­ken i et af sid­ste sæ­sons mest op­sigtsvæk­ken­de resultater.

I den­ne sæ­son har Ho­bro haft svært ved at gen­fi nde ni­veau­et fra de­but- sæ­so­nen og ind­ta­ger i øje­blik­ket sid­ste­plad­sen i Su­per­liga­en med fem po­int og kun en en­kelt sejr, så Jo­nas Dal kom­mer næp­pe til at ke­de sig in­den sit nye job fra som­me­ren 2016. Han får sit at se til, hvis op­hol­det i Ho­bro, der be­gynd­te så even­tyr­ligt, ik­ke skal afl øses af en nedryk­nings- duk­kert.

BT for­søg­te i går at få en kom­men­tar fra bå­de Jo­nas Dal og Sø­ren Poul­sen, men de var ik­ke til at træff e in­den avi­sens de­ad­li­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.