Roskil­de snød Ho­bro

BT - - SPORTEN - DBU PO­KA­LEN

den sid­ste spå­dom.

Kam­pen slut­te­de 0- 0 eft er for­læn­get spil­le­tid, og der­med skul­le de to hold i gang med spark fra el­le­ve­me­ter- plet­ten.

Ved stil­lin­gen 6- 6 red­de­de FC Roskil­des må­l­mand, Fre­de­rik Vang, for­sø­get fra Chri­stoff er Øster­gaard, hvor­eft er Ste­fan Hansen send­te bol­den i mål ved den høj­re stol­pe.

Der­med skal FC Roskil­de spil­le ot­ten­de­dels­fi na­le 28. ok­to­ber på hjem­me­ba­ne mod FC Midtjylland.

Der er ot­te Su­per­liga- hold tilbage i tur­ne­rin­gen, og de skal al­le mø­de la­ve­re ran­ge­re­de mod­stan­de­re i ot­ten­de­dels­fi na­len. ha­ve en ny op­le­vel­se i Eng­land, « har Car­lo An­ce­lot­ti sagt om sin frem­tid.

Men det blev ik­ke i den­ne om­gang for An­ce­lot­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.