Klopp vin­der tro­fæ­er i Liverpool

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Jürgen Klopp har ind­ta­get træ­ner­sæ­det i Liverpool, og tra­di­tions­klub­bens man­ge fans hå­ber, at Klopp er man­den, der igen kan gø­re Liverpool til en fak­tor i top­fod­bol­den.

Book­ma­ke­ren Bets­a­fe er im­po­ne­re­de af Li­ver­pools ny­an­sæt­tel­se og vur­de­rer, at det ty ske træ­ner­fæ­no­men får Liverpool ud af sin tro­fæ- tør­ke.

Så­le­des gi­ver man blot odds 1,55 på, at Jürgen Klopp vin­der et tro­fæ i sin tid som Li­ver­pool­ma­na­ger.

» I Dort­mund har han vist, at han kan væk­ke en soven­de kæm­pe med si­ne træ­ne­rev­ner, og si­tu­a­tio­nen i Liverpool min­der på man­ge må­der om, da Klopp over­tog sty rin­gen i Dort­mund. Sam­ti­dig kom­mer han til en klub, som har res­sour­cer­ne til at in­ve­ste­re i hol­det. Det me­ner vi, at Jürgen Klopp for­vand­ler til in­ven­tar i Li­ver­pools tro­fæ­skab, « si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.