2,00

BT - - SPORTEN -

Savona blev fra­truk­ket seks po­int in­den sæ­son­start grun­det en tid­li­ge­re mat­ch­fi xings­kan­da­le, men hol­det har vist god moral i bun­den af ræk­ken med fi re po­int i de før­ste tre kam­pe. Trup­pen ser gan­ske spæn­den­de ud med fl ere spil­le­re, der har er­fa­ring fra Se­rie B, mens man end­da har den tid­li­ge­re U19- lands­hold­ske­e­per Wla­di­miro Falco­ne. Der­for vir­ker det no­get vold­somt, at Ma­ce­ra­te­ses op­ryk­ke­re li­ge­frem skal væ­re kla­re fa­vo­rit­ter i eft er­mid­dag. Hol­det var hel­di­ge med at få uaf­gjort i we­e­ken­den og kan sag­tens dum­me sig her. Fint odds på X2- ud­fal­det.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.