1,87

BT - - SPORTEN -

Der bør væ­re lagt op til mål i det­te op­gør. Der har væ­ret mas­ser af mål i Pal­meiras’ kam­pe på det se­ne­ste, og de­fen­sivt så det for­fær­de­ligt ud i Chapecoense. Oveni er halv­de­len af hol­dets nor­ma­le bag­kæ­de så i ka­ran­tæ­ne, hvor­for off en­sivt for­nuft ige Ponte Preta bør ha­ve sær­de­les go­de mu­lig­he­der for at kom­me på tav­len. Pud­sigt nok er det sam­me til­fæl­det hos gæ­ster­ne - her er li­ge­le­des to stam­spil­le­re i bag­kæ­den ude med ka­ran­tæ­ne, og to us­am­men­spil­le­de for­svar bør åb­ne op for, at hvert hold kom­mer på tav­len mini­mum én gang.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.