3,25

BT - - SPORTEN -

Lo­ka­l­op­gør imel­lem Fre­de­ri­cia og Vej­le, som teg­ner jævn­byr­digt. Beg­ge hold er med i den tæt­te top­strid, og der­for vil et ne­der­lag til en af de nær­me­ste kon­kur­ren­ter gø­re ek­stra ondt. Fre­de­ri­cia er gå­et lidt i stå med nu fem kam­pe i træk uden sejr, mens Vej­le kun har hen­tet ét po­int i to hjem­me­kam­pe mod Vend­sy­s­sel og HB Kø­ge og der­for hel­ler ik­ke kom­mer med selv­til­lid til op­gø­ret. De to holds før­ste mø­de blev en tak­tisk aff ære, som da og­så end­te 1- 1, og på en re­la­tivt død dag vir­ker det for­nuft igt at gå eft er end­nu en po­int­de­ling imel­lem de to hold.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.