Kan men­ne­sker leve evigt?

BT - - DEBAT -

Ind­til nu har udø­de­lig­hed væ­ret for­be­holdt sci­en­ce fi ction- fi lm. Men med de ny­e­ste gen­nem­brud in­den for vi­den­ska­ben og tek­no­lo­gi­en er vi kom­met et skridt tæt­te­re på evigt liv. Det er der i hvert fald nog­le, der me­ner. Er vi vit­ter­ligt ved at knæk­ke ko­den til evig ung­dom?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.